Beliggenhet

Hamanglia sameie består av 3 blokker i Hamangskogen nr. 83 - 99. Blokkene ligger høyt og fritt over Sandvika med godt utsyn over Sandvika mot øst, fjorden og Nesoddlandet mot sør og Tanum og Skui mot vest. Kort gangavstand til Sandvika sentrum som kan by på det meste av servicetilbud, kino, kulturhus, cafeer og handlemuligheter. Det er også bare en kort spasertur opp til Bærum Sykehus med blant annet ekspressbussforbindelse til Oslo. Det er kort vei til skoler og barnehager og gode rekreasjonsmuligheter med turstier, bading og båtliv.

Du finner oss på kartet ved å trykke her

Hamang klekkeri

Visste du at rett nedenfor blokkene våre ligger Norges eldste klekkeri i drift?

Ved Bjørnegårdsfossen, like nord for Sandvika, ligger Albert Olsens smie og låseverksted ”Cykelsmeden”. Eiendommen Foss ble fradelt Øde- Hamang på slutten av 1800-tallet. Albert Olsen bosatte seg i 1879, og bygget på 1890- tallet våningshuset og det gamle verkstedet som står der i dag. Verkstedet er bevart med alt det gamle utstyret fra 1890 årene på plass i minste detalj. I 1946 ble det oppført et nytt verksted ved siden av.

Smed Albert Olsen var ”tusenkunstner”. Ved siden av verkstedet, var han og senere hans sønner Magnus og Sverre Olsen klekkeribestyrere for Hamang klekkeri i Hamangskogen. Dette ble opprettet allerede i 1857 og har vært i bruk siden. Det er således Norges eldste klekkeri i drift.

Bakgrunnen for opprettelsen av klekkeriet var den markante nedgangen i elvenes laksebestand på midten av 1800-tallet. I 1855 ble det derfor fra sentralt hold satt i gang tiltak og det ble opprettet nærmere 200 klekkerier ved mange av de lakseførende elvene. Tre av disse lå ved Sandvikselva, og Hamang klekkeri er et av dem. Juristen Magnus Gabriel Hetting ledet prosjektet med husmann Jacob Sandungen som assistent, og det var sistnevnte som pønsket ut og fikk til kunstig utklekking av ferskvannsfisk.

Prosessen foregår på samme måte i dag som for 150 år siden. Stamfisken fanges som regel i fisketrappen ved Franzefoss, og transporteres til Bjørnegårdsvingen. Her blir de oppbevart i kummer tilknyttet elva, til de blir gytemodne. Så strykes fisken, og blir satt tilbake i elva, før rogna legges i kasser i klekkeriet i Hamangskogen. Eggene blir til yngel, som settes ut i vassdraget i mai/juni. Slik kultiveres Sandvikselvas unike fiskestammer.

I 1997 mottok Sverre Olsen Kongens fortjenestemedalje i gull for arbeidet med klekkeriet og ”elveredding”. Aker og Follo Laksestyre drev klekkeriet frem til 1992. I dag drives det av Bærum kommune med meget god støtte fra sportsfiskermiljøet i Bærum.

Kilde: Bærum Kommune, Morten Merkesdal
Mohus, Arne: Stedsnavn i Bærum

Del denne siden